Badania

Kluczowym wyzwaniem każdej firmy jest sukcesywny rozwój!

 

 

 

Wiemy, jak ważne jest dobro i bezpieczeństwo naszych klientów. Mimo, iż jesteśmy jedyną firmą w Europie Środkowo-Wschodniej produkującą systemy ozonowania i generatory ozonu, w trosce o doskonałą jakość i niezawodność urządzeń, wykonaliśmy szereg badań nad ozonem i jego zastosowaniem w przemyśle spożywczym i owocowo-warzywnym.

 

 

 

 Badania laboratoryjne

Badania zostały przeprowadzone w naszym laboratorium oraz w niezależnych jednostkach uczelnianych, instytutach oraz gospodarstwach. Badania i testy wykonywane w warunkach polowych pozwoliły na doprecyzowanie i udoskonalenie technologii.

W Instytucie Fizjologii Roślin PAN wykonano badania dotyczące wewnętrznych zmian w warzywach i owocach. Otrzymaliśmy pozytywne wyniki, dodatkowo dowiedliśmy, że w niektórych procesach ozon pozytywnie wpływa na składniki odżywcze.

Firma Ozon Food cały czas dąży do wdrażania nowych zastosowań dla technologii ozonowania, przeprowadzamy liczne badania i testy. Dzięki temu utrzymujemy się na pozycji lidera w czołówce największych producentów generatorów ozonu i systemów ozonowania.

 

Współpraca z ekspertami, producentami, przetwórcami

Badania dotyczące mycia owoców i warzyw wodą ozonowaną, przechowywania i chłodzenia w atmosferze ozonowej oraz dezynfekcji produktów i transportu w atmosferze ozonowanej pomogły nam dopracować system i określić warunki oddziaływania ozonu na produkty. Wszelkie testy i wyniki okazały się pozytywne.

Sukcesywanie tworzymy nowe projekty badawcze w które zaangażowane są uczelnie wyższe, instytuty, a także przedsiębiorstwa. Dzięki tak wyśmienitej współpracy na bierząco wdrażamy nowe zastosowania dla ozonu na skalę światową, a to potwierdza naszą pozycje Lidera w technologii ozonowania w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kolejnym wyzwaniem okazały się badania na mięsie i gotowych produktach mięsnych, drobiu, rybach, owocach morza i jajach. Badania przeprowadzaliśmy w naszym laboratorium oraz przy współpracy z przetwórniami, producentami, branżą logistyczną i uczelniami. Tak jak w przypadku warzyw i owoców, otrzymaliśmy pozytywne wyniki, które skutkowały wprowadzeniem urządzeń również dla kolejnych branż.

Następne testy i badania przeprowadziliśmy na procesach bezpośredniego kontaktu z żywnością, tj. myciu i opryskiwaniu produktów wodą ozonową, dezynfekcji urządzeń i powierzchni poprzez systemy dezynfekcji lub myjki ciśnieniowe produkujące wodę ozonową oraz przechowywania, chłodzenia i transportu w atmosferze ozonowej. Dodatkowo, przeprowadziliśmy badania na lodzie ozonowym, stosowanym w chłodzeniu i transporcie mięsa, ryb i owoców morza.

Wyżej wymienione badania i testy pomogły Nam opatentować technologiczne zastosowanie ozonowania.

 

Uwaga!

Przestrzegamy przed samodzielnym wykonywaniem testów, mogą one skutkować zniszczeniem produktów!