Bezpieczna żywność

“Program Bezpieczna Żywność”

 

(logo programu)

Pierwszoplanową misją programu jest Certyfikacja produktów na które zastosowany jest ozon w procesach produkcyjnych lub logistycznych. Aby uzyskać Certyfikat, w pierwszej kolejności produkt zgłoszony do certyfikacji przechodzi szereg badań mikrobiologicznych, a także na obecność środków chemicznych w niezależnych laboratoriach. Pozytywny wynik skutkuje przyznaniem Certyfikatu z przypisanym indywidualnym numerem.

Pierwszoplanową misją programu jest Certyfikacja produktów na które zastosowany jest ozon w procesach produkcyjnych lub logistycznych. Aby uzyskać Certyfikat, w pierwszej kolejności produkt zgłoszony do certyfikacji przechodzi szereg badań mikrobiologicznych, a także na obecność środków chemicznych w niezależnych laboratoriach. Pozytywny wynik skutkuje przyznaniem Certyfikatu z przypisanym indywidualnym numerem.

Nasza praca nie kończy się na tym etapie, produkt który otrzymał Certyfikat jest wyrywkowo kontrolowany oraz badany. Nasza platforma informatyczna pozwala Państwa klientom sprawdzać ważność Certyfikatu, a także wyniki badań i datę ostatniej kontroli.

Drugoplanową misją wprowadzonego programu przez firmę Ozon Food jest informowanie konsumentów o produkcie poddanym ozonowaniu czyli bezpiecznym pod względem mikrobiologicznym oraz o wydłużonej świeżości.

Program ma również na celu promowanie użytkowników systemów, którzy produkują, przechowują i transportują produkty spożywcze w ekologiczny sposób przy zastosowaniu ozonu. Systemy produkowane przez naszą firmę sprawiają, że firmy korzystające z nich są producentami, dystrybutorami i eksporterami ekologicznych produktów spożywczych i bezpiecznych dla zdrowia człowieka. Ozon i Systemy Ozon Food stosowane na produkty spożywcze sprawiają, że są one wolne od bakterii, grzybów, pleśni oraz wszelkich środków chemicznych np. pestycydów stosowanych w rolnictwie.

Ozon i Systemy Ozon Food pozwalają na ograniczenie do minimum środków chemicznych, a tym samym zwiększyć maksymalnie ekologię.

Wszelkie produkty które, zostały poddane ozonowniu mogą posiadać nalepki z logiem programu. Dzięki temu identyfikujemy nasze produkty jako ekologiczne i bezpieczne dla zdrowia człowieka. Nalepki można stosować bezpośrednio na produkt, opakowanie, środek transportu.